Fekete J. József

Utószó
(Fellinger Károly Alázat című verseskötetéhez)

Fellinger Károly költészetében egyetlen megjelenítő síkra tereli az ember által megélt és megélhető valóságot, valamint azt a többletet, amit a metafizika, a filozófiai és teológiai értelemben vett transzcendencia, a megtapasztaltakon túli tényszerűség és feltételezés  alkot, amit bántó leegyszerűsítéssel és általánosítással általában emberi létként írunk le. A szerző verseiben határozott a tapasztalat jelenléte, ami mellett a percepción túli megismerhetetlenség is intenzíven keresi helyét a világ és önmaga megismerését célzó megszólalás során.
Nem véletlen, hogy ezekben a versekben gyakorta jelennek meg madarak, angyalok, szárnyas és vélhetően a magasabb szférákban létező teremtmények, a tapasztalati és a transzcendentális világ alakjai, amelyek a földi, az ember által meghatározott világ törvényeinek vonzáskörében teljesítik ki létüket.
Már csak a felejtés tudja ugyanúgy / lefesteni egymás után többször is / azt, aki végleg hiányzik közülünk” – írja az Ahogy a köröm belenő a húsba című versében, filozofikusan szembe állítva a jelenlét hiányát és a feledés felidéző készségét. Szuggesztív sorok, akárcsak ellentmondásokra épített asszociatív képei, például a Sorompó című versében, ahol „vakon tapogatózik / sugaraival a nap”. A hiány érzékletes megélése és megfogalmazása az olvasóban is elindítja a kétely és a megismerés szándékának gondolat-láncolatát: voltaképpen ki is az a véglegesen hiányzó, akire csupán a feledés révén emlékezik a világ? Illetve a versek nyomán tovább kérdez: hová tűnt a rész és az egész, a tapasztalati és a tapasztalaton túli harmóniája?
Az ellentmondásokat közelítő dichotomikus szembeállítások rendkívül hatásos sorokat eredményeznek Fellinger költészetében. Az ilyen logikai struktúrák mentén működő poétikája mellbevágó, megdöbbentő gondolatmenet nyomába vezet. A Csendélet halottakkal sorai közt olvashatjuk: „ments meg Uram az istenektől” – és ebben az egyetlen sorban sűrítve találjuk meg jelenkorunk tapasztalatát, a valós halottak számával jelzett, az erkölcsi hullákkal szegélyezett korral szemben megfogalmazott fohászt. A modern humanizmus Pilinszky költészetében gyökerező életérzésének a továbbéltetése zsong Fellinger verseiben. A költő metafizikai mélységbe hatol, amikor kinyilatkoztatja – noha az ilyen jellegű megnyilatkozás egyébként nem a költészet jellemzője –, hogy „A tudás feledtet, / Atyám, / nem akarok / a rabja lenni.” (Fényfüggöny) De kinek is nem akar rabja lenni a versben beszélő? A feledtető, az Atya emlékét elsodró, transzcendenciától megfosztott tudásé, vagy éppenséggel a Teremtőé, akinek emlékét éppen az Atya által az édenkertben tiltott tudás gyümölcse halványítja? A lehetséges válaszok paradoxális megfogalmazása itt nem szórendi vagy mondattani kérdés, hanem az ontológiailag megfontolásra utasított léthelyzet körüljárása, az éltető bizonytalanság, az eleven kételkedés megragadása.
Fellinger Károly költészetében a lírai én kivetülése maga a mű, az alkotás, még akkor is, ha képzőművészeti, irodalmi alkotásokhoz meg filmekhez köti verseit, vagyis áttételekhez folyamodik, amelyek alapja a művészileg már előre strukturált érzéki tapasztalás.
Verseiben visszanyúl egészen az ősköltészetig, a táltosok szellemvilágáig, ugyanakkor a keresztény hitvilág költészeti anyagát is mozgósítva fogalmazza meg létállapota iránti viszonyát.
E költészetben a lét egészére vetett költői tekintet az Egészben egybefogott Részre figyel, a személyes minoritások és efemeritások ezáltal az egyetemes, világot meghatározó tények és események szintjére emelkednek, egyértelműsítvén, hogy valaki számára a világmindenség káprázatos ámulat, másnak a kisgyerek cipőfűzőjét bekötő anya mozdulata egyenlítődik ki a mindenséggel, mindkét és megannyi esetben a szubjektív tapasztalat a világ teljes és visszavonhatatlan, versben megképződő mindensége.

A bejegyzés kategóriája: Tanulmány, kritika
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

*


*

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>