LEFT
A régebbi számok tartalma:
Az egyes évfolyamok tartalma:
LEFT

A régebbi számok letöltése:
PDF formátumban
"szőrös kő szundikál  
  többé aligha ébred  
  nem éber nem ember  
  egyszerű szőrös kő  
szőrös kő szundikál " 
(Bettes István, 1996)
 

A Szőrös Kő irodalmi, művészeti, kritikai folyóirat 11. évfolyamában jár. Egyetemisták lapjaként indult, létrehozásánál olyan időközben nevessé vált szerzők bábáskodtak, mint Csehy Zoltán, Polgár Anikó, Juhász Katalin, Németh Zoltán. Elindításában oroszlánrésze volt Juhász Dósa Jánosnak. Az alapítók nemzedéke azóta megtalálta helyét az irodalomban és a társadalomban.
A lap kezdetben negyedévente jelent meg; 2004 óta 82 oldalon és kéthavonta lát napvilágot.
A Szőrös Kő c. szép kivitelű, gazdagon illusztrált, pályakezdő és neves képzőművészeket egyaránt rendszeresen bemutató fórum nemcsak Szlovákiában, hanem az egész Kárpát-medencében ismert és mértékadó orgánumnak minősül, hiszen egyre szélesebb körű és elmélyültebb műhelymunkát teremt a pályakezdő szerzőknek és mindazoknak, akik az irodalom szervezéséből is ki kívánják venni a részüket. A műhelymunka során lapbemutatók, szerzői estek, továbbképzés biztosítja a kellő jártasság és felkészültség megszerzését, a fiatal irodalom színvonalának és rangjának emelését. Ezt a szerteágazó tevékenységet a kiadó és a szerkesztőség önerőből tartja fenn. A pályakezdők bemutatkozási lehetőségeinek biztosítása mellett teret ad fiatal írók és kritikusok alkotói törekvéseinek, növeli a képzőművészek, illusztrátorok megjelenési esélyeit. Eddigi bemutatói, novellapályázatai és műhely jellegű tanfolyamai, valamint sajtóvisszhangja is bizonyítja, hogy kedvelt és keresett lapja a fiatal és nemcsak fiatal irodalmároknak, olvasóknak.
A Szőrös Kő mára meghatározó helyet foglal el irodalmi lapjaink palettáján, egyben az irodalmi élet szervezésével, fiatalok felkészítésével és bemutatásával fontos szerepet tölt be irodalmunk folytonosságának biztosításában.
A kiadó a lap folyamatos megjelentetésén túl a pályakezdők szakmai felkészítését, kötethez segítését, a művek szakszerű bírálatának biztosítását is fontos feladatának tartja. A műhelymunka színvonalát igazolja, hogy a lap hasábjain induló pályakezdők számára indított Start Könyvek sorozatban megjelent művek közül eddig négy nyert el rangos irodalmi díjat; illetve a sorozaton kívül jelentkező elsőkötetesek közül három.
A lap nyitott a kárpát-medencei alkotók számára is. Reméljük, meg tudjuk őrizni a kreativitást, a kifinomult szimatot és nyitást új szempontok, stílusok, a sokszínűség irányába. Kénytelenek vagyunk folytatni a tehetséggondozást, a szerkesztők művelését, mivel intézményes keretek között idehaza nem folyik, s belátható időn belül nem is indul ilyen irányú képzés. Kisebbségi helyzetben ugyanis valamennyi kultúrát szolgáló intézménynek kényszerűen fel kell vállalnia a megmaradás, a szellemi gyarapodás többletfeladatait is, minden kerékkötés ellenére. (H. M.)