Tirázs

A Szőrös Kő alakulásától kényszerszüneteltetéséig elsősorban a pályakezdők bemutatkozását, a sokrétű kísérletek felvállalását tűzte ki célul.
Ma a folyóirat multikulturális szellemi közeg számára készül, a közép-európai nemzetek kultúrái közötti párhuzamok s az európaiság gondolatának mind szélesebb körben való terjesztését s a világirodalom bemutatását is feladatának tekinti.

A honlap fenntartója a laptulajdonos, Balázs F. Attila

AB-ART
Železničná 310/30
SK-930 28 Okoč
 
 

Tisztelt Felhasználó!

Figyelmébe ajánljuk, hogy az oldalon található művek szerzői jogi jogosultjai a művek kiadói. Az oldalon – a szerzők engedélyével – közölt valamennyi irodalmi mű, tanulmány, bibliográfia, illusztráció, kép és egyéb szöveg szerzői joga a szerzők tulajdona.

Kérjük, hogy Ön is tartsa be a szerzői jogról szóló törvény — ZÁKON 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) — előírásait.

Ön minden további nélkül olvashatja és magáncélra letöltheti, kinyomtathatja az oldalon közölt szövegeket, de azoknak vagy azok bármely részletének elektronikus vagy nyomtatott felhasználása, közlése, többszörözése, terjesztése – a jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül – a fent említett jogszabályba ütközik, és az abban megfogalmazott jogkövetkezményekkel jár.

Dear visitor!

We’d like to call to your attention, that the copyright royalties from the works to be found on this page belong to the respective publishers. The copyrights of the literary works, studies, illustrations, images and other text shown on the site – with the consent of the authors – all belong to their respective authors.

We ask you to respect the Slovak copyright law – ZÁKON 618/2003 Z.z.

You may read, download and print the works for private use, but usage of any parts of this material for publishing, copying and distributing without written consent of the respective copyright owners is illegal and will result legal action.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.