Milan Richter

Éjszakám

Milan Richter

Éjjel érkezem,
amikor lóg az eső lába
és a csillagok szeme harmatozik.
A sötétség nyirkosan lélegzik velünk,
csendesen, szomjas várakozással ringatózva
torkomban konokul zúgnak az égi harangok,

az élettől terhes világ elaludt.

A Tejút fényébe kiáltok,
éjszakám
visszhangozza
finoman pihegő mellkasomat
a síró fűben.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Műfordítás | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

T. Ágoston László

A harmadik ponty

Ketten horgásztak a tó erdő felőli oldalán. Apa és fia. Az apa túl az ötvenen, a fiú alig tizenkét éves. Jól fejlett, értelmes kölyök, akár tizennégy évesnek is nézhetné az ember. A férfi erősen kopaszodó, derékban enyhén ereszkedő, mondhatni pocakosodó, akinek arcredőiből az éles szemű lélekbúvár egyetlen szempillantás alatt leolvashatja fél évszázad történetét. Nem túl vidám történet, de van benne egyfajta következetes naivitás, amit egy elavult, régi magyar szóval úgy jelöltek: becsület.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Próza | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Dejan Gutalj

A temetés előtti éjszaka

Dejan Gutalj

Az a kacaj, ahogy a pubertás sír,
élesen töri meg a gyászos csendet.
A pletykák rózsaszín söre habzik,
és magának ködös enklávékat emel.

Felpuffadt tetem, a belekben préselődő levegő,
Egy csók a homlokára, az alvadt vér tartománya,
A nők orrából sötétség tör elő,
A sötét menyegzőkre, amelyeket felfalt a férgek serege.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Műfordítás | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Egy könyvről többen

A galántai zsidók emlékezete

Hrbácsek Noszek Magdaléna Zsidó hagyományok Galántán és környékén címmel megjelent könyve (AB-ART, 2014) sikert hozott mind a szerzőnek, mind pedig annak a közösségnek, amelyikről szól a monográfia. A borítón található egykori zsinagóga az emlékezést evokálja a befogadóba. Az illusztrációkkal gazdagított, jó stílusban megírt tudományos igényességű könyv igényes és alapos. Két nagyobb egységre bontva elmondható, hogy az első rész a galántai zsidó közösség gazdag történelmét mutatja be, ahogy a szerző is írja: „Galánta a hajdani zsidó kultúra egyik székhelyének számított a vidéken.“ (Hrbácsek, 11. o.)
A történelmi kitekintésből megtudhatjuk, hogy mikor érkeztek ide az első zsidó családok, mekkora művelődéstörténeti hatása volt a Neufeld nyomdájának, hogy két ortodox hitközség is működött a galántai zsidók történetének a fénykorában, vagyis a 19. század második fele és a huszadik század első felében, mint ahogy azt is, hogy a vészkorszak jegyezte a törésvonalat itt is, mint megannyi helyen, ahol zsidó családok, közösségek éltek. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Recenziók | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Száraz Pál

Ceruza szív

Margarethe volt a neve a titkárnőnek, aki már hat esztendeje dolgozott M. Kaplan irodájában. A főnök és titkárnője nap-nap után elvégezték munkájukat, jó reggelt és viszlátot kívántak egymásnak, de különben nem törődtek a másikkal.
Egy napon benyitott az irodába R. Speigner, egy régi üzletfél, hogy utánanézne, miként áll a számlája. Margarethe történetesen éppen akkor ment postára. M. Kaplan tehát megkérte látogatóját, hogy várakozzék néhány percig. A főnök visszament a szobájába. Speigner leült a titkárnő íróasztalához, majd egy ideig semmire se gondolva, eljátszogatott a számítógéppel. Aztán elővett egy ceruzát, és kedélyesen, de halkan eldobolt vele egy divatos dalt. Észrevette, hogy a számítógép mellett egy határidőnapló hever fellapozva, amelybe Margarethe a főnöke találkozóinak időpontjait, fontos dolgait írta. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Próza | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Janáky Marianna

Fagyok

Janáky Marianna

Kezet akartam mosni hazaérve a napköziből. A férfi feküdt a kádban. Kilátszott a vízből a hasa, körötte és a kád szélén szürke koszcsík. Mikor benyitottam, összerezdült. Hasán félig telt pohár. Apa pohara. A sörösüveg nem borult fel, amikor az ajtót becsaptam. Ugye nem gondolod, hogy beissza magát közénk?, ismételgettem a folyosón a konyháig a falaknak. Aznap csak húgom evett velük, Ferivel és anyával.
Özvegy ő is, nincs gyereke, nem gyújt be magának a kazánba!, mondta anya reggel, de Feri bácsi akkorra már eltűnt, mint a légy a bögrém körül, amit elhessegettem. Bátyámmal még utána egy darabig zümmögtünk, Katira néztünk, kezünket az arcunk előtt ide-oda mozgattuk, amikor anya elfordult, de hugi is csatlakozott hamar. Csak a szalonnasercegés zavarta meg a háromfős kórust.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Próza | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Saitos Lajos

Srácok

Saitos Lajos

In memoriam október 23.

Az infinitivusok költője,
Nagy Gáspár emlékének!

Amikor csak a vágy – a vágy
csírája emlékezik a szabadságra
és elkezd egy nap fényleni
és napnyugtával/-szentültével
is tovább képes fényleni
lángolni is fénytelin és elkezd
a fém is fényleni fegyverként
s bilincsként tovább fémleni
virág hullani – fém fényleni
(ne mondjátok hogy nem igaz)
s félelmeinket már nem leli
a ránk zubbonyozott átok –
pesti srácok még
emlékezünk rátok!
Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Líra | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Tsúszó Sándor

Tsúszó Sándor

A dada ad
(Ad a dada)

Gondolkodom, tehát vagyok.
Ezt D. Kárt is mondta.
De kárt nem okozott vele.
Vagyok, aki vagyok, szólt az Úr.
S felkavarta az út porát a szele.
Mik vogymuk hát? – sírja a dada,
Vagyok a folyton áradó – a de, a de.

Csecsemőként a csupa gagyogás,
Ifijoncként kedv, kövér ragyogás,
Öregúrként a fogatlan dadogás.
Lennék még, a mód itt feltételes,
Nem depes, jöjj, mondd tovább, énekes!
Mik vogymuk hát? – sírja a dada,
Vagyok a folyton fáradó – öreg Lada.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Líra | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Tristan Tzara

Dada ének

Tristan Tzara

egy dadaista dala
kinek jószívű dadája volt
túl fáradt volt a motorja
kinek jószívű dadája volt
a lift zajos törékeny autonóm
királyt hordozott
levágta izmos jobb karját
a római pápának küldte legott
így aztán
a liftben
a dadának nem volt szíve
csokoládét evett
kimosta az agyatokat
a dada
a dada
vizet ivott
Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Műfordítás | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Vass Tibor

Vass Tibor

El plázkondor

Az El, Kondor, pláza idejéből

Elkap a harci pláz, el Kondor.
El dada,
dodekafónia,
dó, deka,
minden jót, fónika, majd írok, válaszolj rá.

Elmélyül az új plázagarázs,
magasodik a gyerek láza, pl.
Szomorúak az üregi nyulak, eltűnnek az üregek.
A nyúli öregekről már nem is beszélve. El a hódsegédek.
Az öreg hídsegédekről már nem is beszélve.

Milyen csonka ma a hódhíd,
milyen szomorú Kakon vagyok én ma.
Nem bírja Kak az építkezést,
aláássák csendközpontú terveit. Alá üregis, hódos,
hidas segéderőit. Áthidalnak az utcákon
mindenféle akadálymentesített prózák, plírák.
Áthódolnak, belesnek, beleesnek a szobámba.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Líra | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Tristan Tzara

Emlékeim a Dadáról
(megjelent 1922-ben a Vanity Fair-ben)

A Dada az elkorcsosodott modern világ jellegzetes tünete, amelyet a háború alatti káosz és összeomlás inspirált. A Svájcba menekült értelmiségiek számára úgy tűnt, hogy az emberiség megőrült: a világ értékrendje felborult. A mozgalom jegyében a dadaisták durva viccet csináltak mindenből, betegesen provokatív összejöveteleket rendeztek és sértő kiáltványokat fogalmaztak meg, amelyek erőszakosságuk és abszurditásuk által a világ abszurditását és az erőszakot parodizálták. A mozgalom német művelőinél azonban a dadaizmus sokkal keserűbbre sikerült, társadalmi és politikai kérdésekben már-már forradalmi felhangot ütöttek meg. A francia dadaisták sokkal fiatalabbak voltak, és a nonszensz karneváli hangulatában tobzódtak. Amennyiben jelentőséget tulajdonítottak a mozgalomnak, azt a művészet ellenében jelenítették meg.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Műfordítás | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Balázs F. Attila

DADA 100
100 éve indult el a Dada mozgalom Zürichben.
120 éve született a mozgalom atyja, Tristan Tzara (Samuel Rosenstock).

Az első dadaista csoport 1916-ban szerveződött Zürichben Hugo Ball, Richard Hülsenbeck és Tristan Tzara vezetésével. Később a mozgalom jelentős központjai lettek Berlin, Köln, Hannover, New York és Párizs.
„191617 időszakában úgy látszott, hogy a háború soha nem fog véget érni… Határozottan a háború ellen voltunk, anélkül azonban, hogy az utópisztikus pacifizmus hajlékony redőibe bújtunk volna. Tudtuk, hogy a háborút csak úgy lehet elpusztítani, ha kitépjük gyökereit is. Türelmetlenül élni szerettünk volna, s megcsömörlöttünk a modern civilizáció minden formájától, alapjaitól, észjárásától, nyelvétől, s lázadásunk olyan jelleget öltött, melyben a groteszk és az abszurd jóval túlhaladta a művészi értékeket” – nyilatkozta a mozgalomról Tzara Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: História | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Francis Picabia

Anekdota

Francis Picabia műtermében

Láthatjátok, őrült vagyok ahhoz, hogy elképzeljem
Férfi vagyok fürge ujjakkal
Aki el akarja vágni a régi büntetések fonalát
Szorongó agyam hamis redőit
Emlékarabeszkek történeteit
Nem tesz boldoggá, hogy a tenger végtelenébe
Anonim hullámokon
Valaki kihajózik.

Oxigén

Nyugtalanító célzások szüze
A pap elmenekült Tahitira
Ahol egy napkövető galamb
Felbosszantott az angol szivarok asztalánál
Karjaimban hatalmas halom
Legyek koronájával
Siklik az anyja villamosa
A hölgyek lila koktélokat öntenek
Szájába.

Balázs F. Attila fordításai
Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Műfordítás | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Bíró József

DADA / AZ ESZTENDŐ 351 NAPJÁRA

Bíró József

mert üres bugyellárisodról
eszedbe jut  !
enned kéne egy főtt  ?   /
nem  !   /   egy sült  !   /
nem is  EGY  !   /   hanem  ?
KETTŐ  !   /   sültkolbászt
/   friss kenyérrel és
meginnod   /   egy – két pohár
barna sört   . az
tán eszedbe jut   /   ven
ned kéne   …   /   azt is  !
/   mit is  ?   /   ?   /   ciga
rettát   /   gyufát  !
/   majd   /   mert más ten
ned nem lehet   /   :   elin
dulsz hogy szétverd   a
hivalkodó   /   fényes ki
rakatokat   /   :   és köpsz
a normatívumokra   /   … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Líra | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Aich Péter

Hadszíntérjelentések
(részlet a szerző frissen megjelent kötetéből)

NEM VOLT ELÉG EGYSZER, MÁSODSZOR IS LETOLT A BÖLCS NAGYFŐNÖK. ALAPOSAN, A SÁRGA FÖLDIG. HIÁBA, JAVÍTHATATLAN VAGYOK, RÁNCBA KELL SZEDNI. HOLOTT FÖLKÉSZÜLTEM, tudtam, hogy látogatóba kell menni ahhoz a két elemit végzett filozófushoz (kiderült: olvasni tud), mégis meglepett, igen, túltett önmagán, s arra már nem számítottam. Az én hibám. Az történt ugyanis, hogy díszfölvonulást (alias riadót) gyakorlatoztattak velünk. Nem tudom, mitől a riadalom, ez leginkább a nagyfőnök raplijától függ, más magyarázat idétlen. Ilyenkor mindenki bakancsban alszik, vagy gumicsizmában, már amije van, pokróccal sem takarózik, nem tudja, mi vár rá, inkább fázik. Gyakoroljuk a háború kitörését, arra az esetre, ha letámadna az idealizmus, éppen minket, mivel megfájdult a foga jólétünkre, falainkra, szögesdrótunkra, zárt kapuinkra, fene tudja, mi mindenre, ez a legújabb foglalkozásterápia, nagyzási hóbort, katonásdit játszunk. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Próza | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Paál Marcell Hesperus

Paál Marcell Hesperus

Purgatórium

Egyszer majd nyugvó kezed
bölcsőjében enyészik el a világ,
és hideg párát porlaszt
tompuló lélegzeted.
A felhasadt paplanon át
még be-bekúsznak az arcok,
s részvét ráncokba
bújnak könnyező szemek.

Keskeny lesz az út,
amit tágasnak ígértek sokan,
már nincs, ami ide kötne,
de a menny sem készül rád
gondosan. Nem lesz vörös
szőnyeg, sőt szőnyeg egyáltalán,
csak tűzből font fonálba fűzve
kúszol át a tű fokán.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Líra | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Zigo Attila

noche triste

Zigo Attila

ágyamban katie holmes alszik
ablakomra szíve
újságból kivágva tapad
kegyetlen emlék melynek
színe sincs már
(mögötte utca zaja)
innentől minden megfejthető
keresztrejtvény feladat

későn érek a történetbe
és nem is értem
a haikuló szavát
a kéményben daloló szélnek

szívem a külső világ tükörképe
és bár hosszú snitt enged utamra
azon a napon amikor úgy érzem
elviselhetetlen
a plebs boldogság
mindent tudva futok
a vonat kerekei alá
Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Líra | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Kalász István

Fent

M. simogatta az arcomat, én meg suttogtam, ezt nem teheti velem, ezt nem. Ha holnap este hazajössz, mondta M., nem leszek itt, elmegyek, édesem, két hónapja tart azzal a férfival, szeretem, hozzáköltözöm… Éjjel szerelmeskedtünk, M. sikoltott, reggel kábultan mentem dolgozni, az irodában ezerszínű kötelek között ültem, fejemben zubogott a fájdalom, este bementem az üres lakásba. Az üres szekrények közé. Bíbor ég lebegett a város fölött, a lakás forró volt, telefonáltam, M. felvette, a metróban volt, érdes zajban, nem hagyhatsz el, mondtam, M. nevetett, de elhagytalak, ne keress, elég volt, holnap a határhoz megyek, egy szikla miatt, ami hat a lélekre, egyensúlyt teremt, a szerelmem hisz ebben, igen, ő ilyen ember, abban is hisz, hogy vannak földönkívüliek, figyelnek minket, ne nevess, elkísérem. Hadartam, hogy ez ostobaság, hegyek nem hatnak a lélekre, a dombok sem, M. mondta a szikla nevét, és hogy annál a sziklánál nem élnek állatok, alig nő növény, értsem meg, nem akarja tovább, aztán letette. Én meg arra gondoltam, elmegyek utána.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Próza | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

T. Ágoston László

Augusztusok

Két alig tizenéves kiskamasz ballagott a poros dűlőúton a szőlőhegy felé. Időnként szórakozottan belerúgtak egy-egy fűcsomóba, aztán zavartan fölnevettek. Olyan dologra készültek, amiben egyiküknek se volt még gyakorlata. Dinnyét akartak lopni a határban. Nem azért, mintha otthon nem kaphatták volna meg, ha éppen arra fájt a foguk, hanem az izgalom, a kihívás miatt. Milyen érzés lehet elvenni valamit, ami nem a tiéd, aztán futni, bújni, nehogy elkapjanak. Futni a csősz elől, esetleg másnap a rendőr szemébe mondani rezzenéstelen arccal, hogy te még életedben nem is jártál azon a környéken, ahol ez történt. A falubeli srácok többsége már átesett ezen a tűzkeresztségen, de ők, az iparos gyerekek még nem. Hát akkor legalább egy dinnyét el kell lopni, hogy ne gúnyolhassák őket a többiek. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Próza | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Z. Németh István

Elmosódott sávok

Matusek úr gondosan bezárta az ajtót, zsebrevágta a kulcsot, miközben jobb kezének mutatóujja már a liftgombon volt, már megint késésben vagyok, gondolta, mire a tizedikről lejutok, az legalább másfél perc, aztán szedhetem a lábamat rendesen, és hálás lehetek, ha ezek a felhők nem azért tolakodtak a város fölé, hogy itt szabaduljanak meg minden egyes cseppjüktől. Végre megjött a lift, odabenn furcsa virágillat fogadta, ami, valljuk be, azért mégse jellemző a panelházak rozoga, öreg felvonóira, inkább az összekarcolt falak, meg a színes, felragasztott hirdetések, amelyekből a lakos, ha nem akarja is megtudhatja, mekkora kedvezményekkel van tele a környék, főleg, ha költözni akar a házból vagy a világból, de ha maradna mégis, virágot és pizzát okvetlenül megéri telefonon rendelnie. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Próza | Címke: , , | Szóljon hozzá most!